Zahrajme sa ❤️

Na návšteve v centre sociálnych služieb v Tvrdošíne, sme sa opýtali čo robia najradšej vo voľnom čase. Hm? No predsa hráme spoločenské hry😊 

Zorganizovali sme menšiu zbierku a pár hier sme vyzbierali.

Ďakujeme všetkým darcom ❤️