Ďakujeme za Vašu podporu

Darujte nám 2%

 Vaše 2% v praxi neznamenajú žiadne výdavky navyše. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte naše občianske združenie Z lásky k deťom. 

Sme občianske združenie na Orave, ktoré pomáha rodinám v núdzi. Vidieť radosť v očiach  a chuť do života na ľuďoch ktorým pomáhame, nás ženie vpred. 

Snažíme sa získavať finančné a nefinančné prostriedky so zámerom poskytovať týraným, zanedbávaným, postihnutým, chorým a inak trpiacim deťom a ich rodinám aj organizáciám, ktoré im pomáhajú v oblasti bývania, stravovania, ošatenia, osobného rozvoja, spoločenského života a vzdelania. 

Vďaka vaším 2% sa naše združenie môže rozvíjať a pomáhať čo najviac rodinám v núdzi. 

Pomáhajme, veď je to krásne. 

Tlačivá:

1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom 

 a)VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby  (IČO musí byť zarovnané SPRAVA – ak neviete zarovnať -> tak v tlačive dajte 3-4 medzery a potom píšte IČO)

b) Potvrdenie o zaplatení dane (príloha)

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom 

 
 
 

4. Právnické osoby prostredníctvom 

a) Daňové priznanie právnických osôb (online)

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2%

IČO: 50206061
Právna forma: občianske združenie  
Obchodné meno/názov: Z lásky k deťom, o.z.
Ulica: Západ
Číslo: 1317/46  
PSČ: 028 01 
Obec: Trstená

Ďakujeme, že Vám to nie je ľahostajné.