Nový - krajší domov pre týrané ženy

Bolo nám cťou zúčastniť sa spolu s Mimoňmi projektu v Dome Charitas sv. Hildegardy v Rabči. Grantový program: Spojme sa pre dobrú vec 2017 - Nadácia Orange

Názov projektu: Nový - krajší domov pre týrané ženy

Cieľom projektu bolo vytvorenie oddychovej zóny v areáli krízového centra pre týrané ženy Dom Charitas Sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči. Počas jeho realizácie bola uskutočnená úprava terénu, jeho skrášlenie výsadbou okrasných drevín, kvetov a ovocných kríkov a vytvorenie detského ihriska. Vzniknutý priestor bude slúžiť klientkám krízového centra a hlavne ich deťom, ktoré tu budú môcť tráviť svoj voľný čas. Do realizácie projektu boli zapojené aj žiačky Strednej odbornej školy v Námestove, ktorým projekt prispel k rozvoju sociálneho cítenia a organizačných schopností.

Skvelá atmosféra, úžasní ľudia      

Ďakujeme!