Nádherná myšlienka a posolstvo plné ľudskosti, empatie a pomoci pre druhého ❤️
 
 V spolupráci so Základnou umeleckou školou v Trstenej sme 11.decembra pripravili benefičný koncert na pomoc Lukáškovi.
Predvianočnú atmosféru plnú mladých ľudí, ktorí boli obdarení talentom, či umelecký zážitok v podaní známej slovenskej huslistky Daniely Lovlin Cmoríkovej si prišli vychutnať tí, ktorí sa rozhodli finančne podporiť Lukáša a jeho rodinu .
Chceli by sme sa z celého srdca poďakovať všetkých účinkujúcim, dobrovoľníkom ,sponzorom, divákom a všetkým, ktorí sa o toto krásne podujatie a nádherne gesto pričinili .
Okrem dobrovoľného príspevku na benefičný koncert mohli hostia Lukášovi a jeho rodine pomôcť aj zakúpením obrazov, ktoré namaľovali žiaci a učiteľ ZUŠ Trstená.
Podarilo sa nám vyzbierať nádhernú sumu 2280, 55 eur ,ktorá bola venovaná Lukášovi na liečbu .
Veríme, že ste si vychutnali vianočný punč s koláčikom a spríjemnili ste si s nami predvianočný čas na tomto nádhernom koncerte .
ĎAKUJEME ❤️