Ocenenie srdce na dlani za Žilinský kraj

V Kategórii: Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

Žilinské dobrovoľnícke centrum udeľuje ocenenie srdce na dlani výnimočným dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam za ich dobrovoľnícku prácu.

Toto ocenenie získala aj naša dobrovoľníčka, aktuálne riaditeľka združenia Zuzana Polhorská, ktorá organizuje rôzne finančné zbierky či výchovno-vzdelávacie aktivity na pomoc deťom v núdzi v oblasti regiónu Orava. Už od roku 2014 slečna Polhorská pomáha týraným, zanedbávaným, postihnutým, chorým a inak trpiacim deťom a ich rodinám. Organizuje finančné zbierky na konkrétne účely. Zuzana Polhorská má naozaj srdce na dlani pre deti v núdzi a ich rodiny, ktorým pomáha v oblasti bývania, stravovania, ošatenia, osobného rozvoja, spoločenského života a vzdelávania.

Zuzana je veľmi vďačná za toto ocenenie, váži si to a teší sa. Verí, že ju to povzbudí na ďalšej ceste k novým projektom, výzvam a pomoci deťom a ich rodinám.