Darovať

Na platobných bránach usilovne pracujeme

Medzitým môžete poslať ľubovoľnú sumu na tento účet:  

pay by square

ZA KAŽDÝ DAR VÁM ZO SRDCA ĎAKUJEME!