Šíriť dobro a pomáhať si navzájom je dôležité !
 
Aj my sme boli súčasťou festivalu Paradise open air  s našim stánkom a dobrovolníčkami . 
 
Skvelá atmosféera, milí a štedrí ľudia. 
 
Podarilo sa nám vyzbierať krásnu sumu 608, 53 € pre Izabelku .